Förmåner & ersättning: ett strategiskt verktyg

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare. De kan också återspegla och förstärka ditt arbetsgivarvarumärke. Vilka värden är viktiga i just din organisation?

Benifys effekt på dina medarbetare

0%

högre engagemang

0%

nöjdare med sina förmåner

0%

mer troliga att se sig som ambassadörer

Vanliga frågor om förmåner & ersättning

Vad är EVP och varför behöver man visa upp det?

EVP står för Employer Value Proposition, och beskriver det helhetspaket av lön, förmåner och andra värden som en arbetsgivare erbjuder till befintliga och potentiella medarbetare. De flesta medarbetare fokuserar på lönen, och underskattar värdet av allt annat de får tillgång till via sin anställning. Genom att synliggöra hela din medarbetarinvestering på ett överskådligt sätt kan du bli en attraktivare arbetsgivare – till och med utan att lägga till nya förmåner.

Läs mer

Varför ska man erbjuda förmåner?

För att allt hänger ihop: Ett attraktivt förmånsutbud ger nöjdare medarbetare. Nöjda medarbetare är mer engagerade, mer produktiva, stannar kvar längre och är bättre ambassadörer för ditt arbetsgivarvarumärke (employer brand). Friskvårdsförmåner är dessutom ett effektivt sätt att minska sjukfrånvaron, vilket förstås ger ytterligare besparingar.

Läs mer

Vilka förmåner är populärast?

Det beror på vem du frågar – svaret skiljer sig åt beroende på generation. Friskvårdsförmåner är väldigt uppskattade generellt sett, men mycket tyder på att framtidens arbetsgivare behöver tänka ett varv till för att kunna erbjuda något för alla. Läs gärna mer i vår rapport.

Läs mer