Skapa en positiv upplevelse från början till slut

Employee lifecycle - Digitalisera varje steg av anställningscykeln.

Digital preboarding

Ge nya medarbetare ett gott första intryck, redan innan de börjar, med Benifys verktyg för digital preboarding.

Låt nyanställda få tillgång till sin preboarding-portal i god tid innan första dagen, så att de får en positiv bild av allt de erbjuds på sitt nya jobb.

Introducera nykomlingarna till kulturen, arbetsgivarvarumärket och värderingarna på ett enkelt och lättillgängligt sätt, till exempel i videor. De kan också fylla i formulär, läsa policys och beställa utrustning som exempelvis telefon och laptop – allt för bästa möjliga start!

Digital onboarding

Håll engagemanget uppe genom nästa steg i anställningscykeln med onboarding-verktygen i Benifys plattform.

Hjälp din nya medarbetare att komma in i sin nya roll med guider, e-learnings, digitala handböcker och mycket mer.

Digital offboarding

Det sista intrycket är minst lika viktigt som det första. Med Benifys digitala offboarding-verktyg kan du ge ett genomtänkt och kvalitetssäkrat avslut till den som lämnar organisationen, inklusive avslutsenkäter för feedback.

Ett gott sista intryck är en värdefull investering i ditt arbetsgivarvarumärke.

Vanliga frågor om digital preboarding, onboarding, och offboarding

Vilka är fördelarna med att digitalisera HR-processer?

Framför allt sparar det tid, resurser och pengar. Genom att digitalisera processerna för preboarding, onboarding och offboarding kan arbetsgivare säkerställa en proffsigare och enhetligare medarbetarupplevelse, och samtidigt uppnå bättre kontroll och mätbarhet.

Läs mer

Vilka slags processer digitaliseras under preboarding, onboarding och offboarding?

Alla steg sker i samma digitala plattform som finns tillgänglig var och när som helst.

Under preboardingen kan du till exempel ge medarbetarna tillgång till videor, blogginlägg och annat som beskriver företagskulturen, och låta dem fylla i formulär och beställa utrustning så att IT och andra team kan förbereda det som behövs.

Under onboardingen kan medarbetarna bland annat ta del av digitala guider och e-learnings. Som arbetsgivare med admin-rättigheter i Benifys plattform kan du följa processen digitalt och se vilka punkter som bockats av.
Offboarding-processen omfattar digitala checklistor, liksom avslutenkäter för värdefull feedback.

Läs mer

Blir det inte mer administration för HR när medarbetarna gör fler saker själva?

Nej, tvärtom. Automatiseringen och digitaliseringen som Benifys plattform medför innebär att HR:s processer blir mer strömlinjeformade och kräver mindre administration.

Läs mer i vår blogg