Oberoende pensionsrådgivning

Bland de allra mest uppskattade tjänsterna i Benifys breda utbud finns Lifeplan – en lättanvänd onlinetjänst som ger oberoende placeringsråd för hela pensionen.

Lifeplan: oberoende pensionsrådgivning

Många oroar sig för sin framtida pension. Tyvärr färgas mycket av rådgivningen på marknaden idag av kickbacks, provisioner och egna fondprodukter som gynnar rådgivaren istället för spararen.

En bra, tydlig och oberoende placeringsrådgivning kan göra avgörande skillnad för dina medarbetare. Arbetsgivare som erbjuder Lifeplan vittnar om en ökad medvetenhet och ett större lugn kring pensionsfrågan bland sina medarbetare.

Vad står Lifeplan för?

                                  Oberoende råd

Oberoende råd

Det är skillnad på att vara rådgivare och säljare. Lifeplan tar inte emot provisioner eller kickbacks och förvaltar inga egna fonder. Istället ser tjänsten till helheten och eftersträvar bästa möjliga portfölj utifrån varje individs förutsättningar.
                                  Vetenskaplig grund

Vetenskaplig grund

Lifeplans algoritmer bygger på världens främsta forskning kring hur pengar bäst placeras över tid, hur man uppnår optimal riskspridning, minimerar avgifter och väljer lämpliga fonder. Tjänsten är särskilt utformad för det svenska pensionssystemet.
                                  Högre pension

Högre pension

Lifeplan hjälper era medarbetare att uppnå en bra avkastning utan att ta onödig risk. Detta genom att välja fondprodukter av god kvalitet, med lägre avgifter och en optimal riskspridning. För de flesta handlar det om åtskilliga tusenlappar mer i pension per månad.

Från investeringsmisstag

Forskning visar att svenskar begår kostsamma investeringsmisstag.

Till optimala placeringar

Rätt risknivå, god riskspridning och bra fonder till låga avgifter ger högre pension.

Från försäljning med dold agenda

Många pensionsrådgivare är partiska säljare som tjänar pengar på höga avgifter.

Till transparens och opartiskhet

Lifeplan motsvarar Finansinspektionens definition av oberoende.

Från en ”förmån” för vissa

Pensionsråd och fondförsäljning erbjuds ofta bara till höginkomsttagare.

Till en bättre pension för alla

Lifeplans råd ger bättre förutsättningar för alla med rätt till pension i Sverige.

Från diffust missnöje

Den som missat att pensionen är en viktig del av ersättningen ser inte hela sin lön.

Till lojala medarbetare

Medarbetare som förstår värdet av bra pensionsråd uppskattar en arbetsgivare som visar livslång omtanke.
"Lifeplan är det unika, oberoende hjälpmedlet vi kan erbjuda våra många medarbetare för att individuellt få bästa möjliga pension."
Jon Birgersson
Pension & Insurance Manager, IKEA

Vill du veta mer om våra lösningar?

Få en gratis personlig genomgång av vår medarbetarportal och se hur vi kan anpassa den för just ditt företags behov.