Tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig investering i dina medarbetares framtida ekonomiska trygghet. Ge dem verktygen för att förstå och förvalta sin pension på bästa möjliga sätt.

Tjänstepension: för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare vill du självklart ge dina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för en trygg pension. Genom att erbjuda dina medarbetare tjänstepension gör du en stor och viktig investering i deras framtida ekonomiska trygghet. Men hur väl förvaltas pengarna sedan?

Dagens pensionssystem lägger ett stort ansvar på individen. Tyvärr saknar många den kunskap som skulle behövas för att sätta sig in i alternativen och göra de val som ger bäst resultat på lång sikt.

Via Benifys plattform kan du erbjuda olika verktyg som ökar medarbetarnas kunskap, engagemang och uppskattning kring tjänstepensionen. Och eftersom vi på Benify inte säljer några egna försäkringar eller fonder, och inte heller tar emot kickbacks eller provisioner från våra samarbetspartners, kan du känna dig trygg med att vi är en oberoende partner till dig och dina medarbetare.

Läs mer i vår blogg