Hållbarhet på Benify

För oss på Benify innebär hållbarhet och ansvarsfullt företagande att vi ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar bortom lagar och bestämmelser. Det innebär också att vi ska vara en etisk föregångare i allt arbete som vi gör.

Vårt ansvar
I vår roll som leverantör av förmånstjänster har vi ett stort ansvar att hjälpa våra kunder att erbjuda hållbara förmåner för sina medarbetare. Vi har också ett ansvar gentemot våra interna och externa intressenter att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvariga i vår dagliga verksamhet. Vår medarbetarportal innehåller därför ett stort utbud av varor och tjänster med ett uttalat miljö- och hållbarhetsfokus. Dessa förmåner är märkta med vår Gröna Löv-ikon.

För att säkerställa miljökrav på våra underleverantörer ingår bilagan Etiska och Miljömässiga krav i alla våra leverantörsavtal.

I vår Uppförandekod beskriver vi de etiska beteendenormer som gäller för alla anställda på Benify i samtliga länder där vi arbetar. Uppförandekoden ger en etisk vägledning och hjälper oss att fokusera på våra tre kärnvärden: Exceed Expectations, Think Ahead och Show Love. Benifys Uppförandekod hittar du här.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Varmt välkommen att höra av dig till vår hållbarhetsansvarige på jesper.johansson@benify.com

Våra samarbeten
Vi är glada över att vara partnerföretag till organisationen IT for Children. IT For Children är en oberoende ideell organisation från Sverige med verksamhet i Ghana, Västafrika. Organisationen erbjuder tillgång till datorer, internet och IT-undervisning för tusentals skolbarn i Ghana.

Vi är dessutom glada över att vara vänföretag till Stockholms Stadsmission och därigenom kunna bidra till att göra skillnad för människor som lever i utsatthet i vårt samhälle.

Innovativa lösningar för framtiden

Som strategisk partner till över tusen arbetsgivare har Benify en unik möjlighet att nå ut på bred front med innovativa lösningar för en mer hållbar framtid. Ett koncept för klimatsmart resande, utvecklat av Benify tillsammans med ingenjörs- och designföretaget ÅF, utsågs 2019 till en av tre vinnare i Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge.