Informationssäkerhet & Dataskydd

Informationssäkerhet och dataskydd är viktigt för oss på Benify. Våra kunder ger oss förtroendet att hantera deras medarbetares personuppgifter, vilket innebär ett stort ansvar för att skydda deras information och integritet – något vi tar på största allvar.

Styrning av informationssäkerhet

Vi har ett strategiskt förhållningssätt till informationssäkerhet. Riskhantering och omfattande revisioner ingår som naturliga delar av vår verksamhet.
 
Säkerhetspolicys och -processer dokumenteras, kommuniceras och görs tillgängliga för alla medarbetare. All personal på Benify genomgår ett årligt informationsprogram för att säkerställa att riktlinjerna följs och att en god säkerhetskultur upprätthålls.

Dataskydd

Att våra kunders personuppgifter skyddas är av största vikt för oss och integritet och dataskydd finns integrerat i vår kärnverksamhet. Vi arbetar målmedvetet för att säkerställa att vi följer gällande dataskyddslagstiftning såsom den nya dataskyddsförordningen ”GDPR”.

Applikationssäkerhet

Vi vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att vår applikation är säker och att våra kunders information skyddas.
 
Vi genomför regelbundna sårbarhetskontroller och låter externa säkerhetsexperter utföra omfattande intrångstester av vår applikation.

Oberoende certifieringar

För att säkerställa ett strukturerat och strategiskt förhållningssätt till informationssäkerhet har vi implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med ISO/IEC 27001, vilket omfattar såväl administrativa som tekniska säkerhetskontroller.
 
Vi är stolta över att vara ett av få företag som är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013 gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO/IEC 27018:2014 gällande skydd av personuppgifter i molntjänster.

Datacenter & fysisk säkerhet

Våra servrar är placerade inom EU, och finns i datacenter med hög säkerhetsnivå i enlighet med ISO27001 och/eller ISAE:s efterlevnadsrapporter.
 
Våra datacenter är placerade på flera fysiskt skilda platser för att uppnå geografisk redundans och möjlighet till återskapande i händelse av katastrofer.

Drift- & nätverkssäkerhet

Vi vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att vår applikation stöds av en säker och robust IT-infrastruktur.
 
Vi använder säkerhetstekniker enligt branschstandard och bästa praxis för att kontrollera tillgång och informationsflöden till och från våra nätverk.
 
Vi övervakar våra nätverk och applikationer för att säkerställa prestanda, drift och resursanvändning, samt för att upptäcka och förebygga intrång.

Vill du veta mer om informationssäkerhet & dataskydd?

Är du ute efter intressant material om informationssäkerhet och dataskydd från Benify, eller har du några frågor om dessa ämnen? Skicka ett mejl till oss på security@benify.com så hjälper vi dig.