Informationssäkerhet & dataskydd

På Benify tar vi informationssäkerhet och dataskydd på stort allvar. Vi är stolta över att vara en av få organisationer som är certifierade enligt ISO/IEC 27001 gällande ledningssystem för informationssäkerhet, ISO/IEC 27018 gällande skydd av personuppgifter i molntjänster och ISO/IEC 27701 gällande ledningssystem för dataskydd.

För att få veta mer om vårt förhållningssätt till informationssäkerhet och dataskydd kan du ladda ner vårt white paper om säkerhet, våra ISO-certifikat och vårt Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) via vårt deltagande i CSA STAR–programmet.

Ladda ner våra white papers och certifikat

											                Ladda ner certifikat ISO 27001

Ladda ner certifikat ISO 27001

Benify är ISO 27001 certifierad som en del av vårt Informationssäkerhetsprogram. Syftet med ISO/ICE 27001 är utveckling, implementering och kontinuerlig förbättring av ett ledningssystem för informationssäkerhet.
Ladda ner certifikat ISO 27001
											                Ladda ner certifikat ISO 27018

Ladda ner certifikat ISO 27018

Benify är ISO 27018 certifierad som en del av vårt Cloud security compliance program. ISO/ICE 27018 fokuserar på skydd av personuppgifter i molntjänster och syftar till att utöka befintligt ledningssystemet för informationssäkerhet med ett flertal kompletterande kontroller för skydd av personuppgifter i publika molntjänster.
Ladda ner certifikat ISO 27018
											                Ladda ner certifikat ISO 27701

Ladda ner certifikat ISO 27701

Benify är ISO 27701 certifierad som en del av vårt GDPR compliance program. Målet med ISO/ICE 27701 är att utöka det existerande ledningssystemet för informationssäkerhet med ytterligare krav för att upprätta ett ledningssystem för dataskydd.
Ladda ner certifikat ISO 27701
											                Ladda ner white paper

Ladda ner white paper

Detta white paper ger dig en överblick över Benifys informationssäkerhets- och dataskyddsprogram.
Ladda ner white paper
											                Benify CSA STAR

Benify CSA STAR

CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) är ett kostnadsfritt, offentligt tillgängligt register som dokumenterar de säkerhetskontroller som tillhandahålls av olika molntjänster. Därmed hjälper STAR kunder att utvärdera säkerheten hos olika molnleverantörer som de använder eller överväger att använda.
Benify CSA STAR
"Informationssäkerhet är av största vikt för oss på Benify, och en av hörnstenarna i vår verksamhet. Du ger Benify förtroendet att hantera din information, vilket ger oss ett stort ansvar att säkerställa att informationen hanteras på ett säkert sätt, och i enlighet med gällande lagar och regler. Detta är något vi tar på största allvar. Med vårt white paper hoppas vi ge dig och din organisation en översikt över vårt informationssäkerhets- och dataskyddsprogram."
Joakim Alm
VD, Benify

Vill du veta mer om säkerhet och dataskydd?

Om du vill ha mer information eller material från Benify gällande säkerhet och dataskydd är du varmt välkommen att kontakta oss via email: security@benify.com