Informationssäkerhet & dataskydd

 Benify tar vi informationssäkerhet och dataskydd på stort allvar. Vi är stolta över att vara en av få organisationer som är certifierade enligt ISO/IEC 27001 gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO/IEC 27018 gällande skydd av personuppgifter i molntjänster. 

För att få veta mer om vårt förhållningssätt till informationssäkerhet och dataskydd kan du ladda ner vårt white paper om säkerhet, våra ISO-certifikat och vårt Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) via vårt deltagande i CSA STARprogrammet. 

Ladda ner våra white papers och certifikat

"Informationssäkerhet är av största vikt för oss på Benify, och en av hörnstenarna i vår verksamhet. Du ger Benify förtroendet att hantera din information, vilket ger oss ett stort ansvar att säkerställa att informationen hanteras på ett säkert sätt, och i enlighet med gällande lagar och regler. Detta är något vi tar på största allvar. Med vårt white paper hoppas vi ge dig och din organisation en översikt över vårt informationssäkerhets- och dataskyddsprogram."
Joakim Alm
VD, Benify

Vill du veta mer om säkerhet och dataskydd?

Om du vill ha mer information eller material från Benify gällande säkerhet och dataskydd är du varmt välkommen att kontakta oss via email: security@benify.com