Hållbara förmåner

Som arbetsgivare kan du hjälpa medarbetarna att göra skillnad för planeten och samhället – samtidigt som du stärker ditt arbetsgivarvarumärke.

Personalförmåner för en hållbar framtid

Med dagens teknik är det enklare än någonsin att hitta klimatsmarta lösningar. I vår förmånsportal går det att filtrera fram förmåner med vår unika ECO-märkning, som gör det lättare för era medarbetare att göra gröna val.

Rätt värderingar blir allt viktigare i valet av arbetsgivare, framför allt bland yngre medarbetare. Genom att vara tydlig med vad du står för som arbetsgivare – inte bara i policydokument utan också i ditt förmånsutbud – ökar du din trovärdighet och attraktionskraft.

Varför inte erbjuda förmåner som belönar den som byter bilen mot cykel eller kollektivtrafik? Minska onödiga bilresor genom att hjälpa kollegor att åka till jobbet tillsammans? Förenkla goda gärningar med donationer via portalen som betalas med löneavdrag? Eller varför inte göra det förmånligare att välja el från förnyelsebara källor?

Låt oss på Benify hjälpa dig att utforma ett förmånsutbud med hållbarhet i fokus.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Få en gratis personlig genomgång av vår medarbetarportal och se hur vi kan anpassa den för just ditt företags behov.