Löneväxling

Löneväxling till extra pension är ett uppskattat och förmånligt sätt att förbättra sin framtida ekonomi. Med rätt digitala verktyg blir löneväxling smidigt och tryggt för både arbetsgivare och medarbetare.

Löneväxling med Benify

Benifys plattform gör löneväxlingen enkel, både för dig som arbetsgivare och dina medarbetare. Genom digitala lösningar med valcentraler och försäkringsbolag kan Benify sätta upp skräddarsydda lösningar anpassade efter de pensionsavtal som finns i din organisation. Smart filtrering gör att du kan välja vilka anställda som får möjlighet att löneväxla, utifrån till exempel lönenivå, liksom vilket maxbelopp som ska kunna växlas.

Medarbetare med möjlighet till löneväxling loggar in i sin personliga Benify-plattform och kan enkelt påbörja och avsluta en löpande löneväxling, eller växla ett engångsbelopp. I plattformen finns också tydlig information om hur växlingen påverkar till exempel SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

Ett förmånligt sätt att pensionsspara

Löneväxling innebär att en medarbetare avstår en del av sin lön i utbyte mot något annat av värde. Det kan vara en förmån av något slag, men även ledighet i form av extra semesterdagar. Det man oftast menar när man talar om löneväxling är bruttolöneväxling till extra tjänstepension, vilket också är vad den här sidan handlar om.

För dig som anställd

Löneväxling är ett förmånligt sätt att omvandla en del av din lön före skatt till tjänstepension.

Du avstår alltså en del av din lön idag mot en högre pension i framtiden. Löneväxling rekommenderas normalt endast för anställda med en inkomst på mer än 8,07 inkomstbasbelopp efter växling (vilket år 2021 motsvarar en månadslön på 45 865 kr), eftersom det annars minskar intjäningen till den allmänna pensionen.

För dig som arbetsgivare

Efterfrågan på attraktiva förmåner och smidiga lösningar inom pension ökar bland dagens anställda. Att erbjuda möjlighet till digital löneväxling hjälper alltså inte bara dina medarbetare att förbättra sin framtida pension; det stärker också ditt employer brand.

Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan du som arbetsgivare höja medarbetarens sparande till pensionen med 5,76% utan att det kostar organisationen något extra. Som exempel skulle ett bruttolöneavdrag på 1 000 kr alltså innebära en faktisk pensionsavsättning för medarbetaren på 1 058 kr.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Få en gratis personlig genomgång av vår medarbetarportal och se hur vi kan anpassa den för just ditt företags behov.