Swedavia

Med tusentals medarbetare utspridda över hela landet hade Swedavia svårt att hålla ihop bolagskulturen och få alla att känna sig delaktiga. De sökte en modern lösning och fann Benify.
Swedavia

Utöver att förbättra kommunikationen ville Swedavia effektivisera sin administration och synliggöra sina förmåner på ett tydligare sätt. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Tillsammans med Benify lanserade Swedavia en förmånsportal där varje medarbetare fick en överblick över sin totala ersättning, tydlig och lättillgänglig information om sin anställning samt möjlighet att välja mellan hundratals förmåner. Oavsett var medarbetarna befann sig fanns det färdiga erbjudanden och lösningar på deras ort.

– Vi sökte en modern lösning som skulle vara tillgänglig för alla samtidigt som vi behövde minska administrationen för huvudkontoret. Vi insåg att Benify erbjuder oerhört mycket som ett vanligt intranät inte klarar av, säger Fredrik Johansson, Chef för HR Service Center på Swedavia.

Swedavia arbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt att använda portalen. En stor del handlar om att interagera bolagsspecifika förmåner för att minimera den egna administrationen och öka nyttjandet hos medarbetarna. Numera administreras bland annat kollektivtrafiksbidrag och personalparkering direkt via portalen. Dessa förmåner hade inte varit möjliga att hantera utan Benify, men är idag två av Swedavias mest använda.

 

  • 1Bättre kommunikation

    Benifys mobilanpassade portal och kommunikationsverktyg hjälpte Swedavia med utmaningen att få medarbetare från Kiruna till Malmö att känna sig som ett team.
  • 2Pappersfri HR

    Före implementeringen av Benifys portal hanterade Swedavias HR-avdelningen nästan 10 000 kvitton om året. Med portalens hjälp ersattes kvittona av bara 12 fakturor.
  • 3Populära rabatter

    Att hotell & resor är den mest använda kategorin bland personalrabatterna är kanske inte överraskande för ett bolag fokuserat på resor och möten mellan människor.

Modernt och attraktivt

– Benify är en administrativ revolution för HR-avdelningar på stora bolag. Med Benifys stöd har vi blivit en modern arbetsgivare som attraherar duktiga medarbetare – något som är ett måste på dagens arbetsmarknad, säger Fredrik Johansson.