Standard Bank Group

Tidigare låg all information till bankens medarbetare utspridd på många olika ställen. Tack vare Benify finns nu allt samlat på en och samma plattform så att medarbetarna enkelt hittar vad de söker.
Standard Bank Group

Standard Bank är en av Afrikas största banker med säte i Sydafrika och har över 44.000 anställda i 22 länder. När företaget behövde ett supportverktyg som de anställda själv skulle kunna använda för att hitta rätt information valde de Benifys lösning.

– Vi är ett så pass stort företag att vi har många förmåner för våra anställda, men tidigare hade vi inte någon funktion där medarbetaren själv kunde gå in och få en aktuell översikt över alla sina förmåner, säger Jelica Nerahoo, som är HR-specialist inom informationssystem på Standard Bank.

Banken erbjuder en stor bredd av banktjänster och finansiella tjänster i länderna söder om Sahara och såg ett behov av ett integrerat verktyg som skulle fungera för alla sina medarbetare över landsgränserna. Ledningen beslutade sig för att implementera en global plattformslösning för sina personalförmåner, men behövde samtidigt kunna anpassa modellen för skillnader mellan de olika länderna.

Stegvis implementering för effektiv lansering

Idag finns Standard Banks globala förmånsplattform i 19 länder. Att implementera ett nytt system i den storleksordningen innebär naturligtvis en hel del planering.

Tillsammans med Benify tog Standard Bank fram en lanseringsplan för att stegvis introducera den nya plattformen då standarden för personalförmåner skiljer sig åt i de länder där banken är verksam.

– Utrullningen pågick i över ett år, eftersom vi valde att implementera systemet för några länder i taget. Så snart en fas var avklarad tog vi oss an nästa, säger Jelica Nerahoo.

På grund av varje lands unika behov utsågs särskilda koordinatorer för respektive land, som hade ett nära samarbete med lokala stakeholders på kontoren som kunde hjälpa till med att ta fram nationella riktlinjer och bidra med dataintegrering.

Åtkomst i appen när som helst

I och med lanseringen av medarbetarportalen har det blivit enkelt för samtliga anställda att få en tydlig översikt över alla delar av lönen, semestersaldot, ersättningar och övriga förmåner, som tidigare varit svåra att hitta. Genom Benify-appen har personalen dessutom tillgång till alla uppgifter dygnet runt alla dagar i veckan via sin telefon.

Företaget har även haft nytta av skräddarsydda funktioner där de kan samla svar på vanliga frågor samt kommunicera nyheter till medarbetarna via mejlutskick, meddelanden i webbportalen och pushnotiser i mobilen. En uppskattad funktion har varit direktkommunikation gällande exempelvis bonus, löneökning och beviljad semester.

Standard Banks 5 tips inför lanseringen:

 • 1FÖRSTÅ HUR PLATTFORMEN FUNGERAR

  Din projektledare från Benify ser till att ni får ut så mycket som möjligt av plattformen.
 • 2PLANERA OCH AVGRÄNSA I FÖRVÄG

  En stegvis lansering gör det möjligt att uppnå successiva mål med regelbundna uppdateringar och lanseringar.
 • 3UTSE EN PROJEKTÄGARE FÖR PLATTFORMEN

  Benify tillhandahåller ett dedikerat team som stöd genom hela lansringsfasen. Men ditt företag kommer att vinna på att även ha en egen projektledare som kan underlätta implementeringen och äga frågan långsiktigt.
 • 4VAR MÅN OM ER EMPLOYER BRANDING

  Medarbetarplattformen ska spegla er som arbetsgivare. Kommunicera med de anställda som om de var era viktigaste kunder.
 • 5BERÄTTA FÖR PERSONALEN OM PLATTFORMEN

  Använd alla företagets kanaler för att informera de anställda om den nya medarbetarplattformen så att ni får ut det mesta av alla funktioner.

Global lösning med lokal prägel

– Via Benify har vi nu all information samlad på plattformen. Om en medarbetare letar efter något kan de själva logga in och hitta svaret. Jelica Nerahoo, HR-specialist, Standard Bank