Softgear

IT- och e-handelsföretaget Softgear ville bli ännu bättre på att locka till sig och behålla de bästa talangerna. Med Benifys hjälp kan de visa upp sitt erbjudande redan under rekryteringen.
Softgear

Som ett snabbt växande It-bolag behövde Softgear en smart och modern lösning även för sina medarbetare. Idag hjälper Benifys portal inte bara bolaget att samla förmåner och information på ett ställe – den är en viktig del i konkurrensen om de bästa talangerna.

Softgear månar om sina medarbetare och erbjuder flera attraktiva förmåner. Tidigare fanns personalinformationen utspridd i olika dokument som var svåra att överblicka. Tack vare Benifys portal finns nu allt samlat och snyggt paketerat på ett enda ställe. Dessutom blev portalen ett viktigt verktyg i rekryteringsprocessen:

– Sedan vi implementerade portalen från Benify har vi möjlighet att skapa en professionell mall för hur mycket vi investerar i varje person innan de börjar jobba, säger Michael Siljö, Business Director på Softgear.

  • 1Enklare rekrytering

    Genom att använda Benifys lösning som en kandidatportal kan potentiella medarbetare snabbt förstå och ta ställning till hela värdet av Softgears erbjudande.
  • 2Snabbare inarbetning

    Med portalens onboarding-verktyg kan nyanställda slutföra uppgifter, som t.ex. att läsa viktiga policys eller ladda upp en profilbild, redan innan sin första dag på jobbet.
  • 3Starkare arbetsgivarvarumärke

    Benifys portal återspeglar Softgears moderna och omtänksamma kultur, vilket gör det enklare att attrahera de bästa talangerna på en marknad med hög konkurrens.

Verktyg för en stark kultur

– Benify hjälper oss att värna om personalen. Portalen hjälper oss att fortsätta bygga vår fantastiska medarbetarkultur, säger Michael Siljö.