RO-Gruppen

För att sticka ut som modern arbetsgivare i en traditionell bransch tar byggbolaget RO-Gruppen hjälp av digitaliseringens möjligheter – inte minst i introduktionen av nya medarbetare.
RO-Gruppen

Det Boråsbaserade byggbolaget RO-Gruppen satsar på att vara en modern och inkluderande arbetsgivare med tydliga värderingar. I strategin ingår också att digitalisera bort onödig pappershantering. Idag välkomnas nya medarbetare digitalt via onboarding-verktyget i en skräddarsydd Benify-portal, som finns integrerad i företagets medarbetarapp.

Bland RO-Gruppens 150 medarbetare finns en rad olika yrkesroller, där vissa sitter på kontor medan många finns utspridda på byggprojekt över hela Norden. För att ge alla anställda samma möjligheter att at del av information, och känna sig som en del av företagskulturen, använder RO-Gruppen en app som medarbetarna även kan använda i sina privata mobiltelefoner.

– Tidigare var det svårt för oss att nå ut till alla samtidigt eftersom alla inte har en mejladress eller jobbtelefon. Med RO-appen kan vi pusha ut information lika effektivt till både tjänstemän och yrkesarbetare, berättar HR-specialisten Josephine Haglund.

Vi-känsla redan innan första arbetsdagen

I RO-appen ingår också den skräddarsydda Benify-portalen ”My RO”, där medarbetarna kan ta del av attraktiva personalförmåner. Portalens inbyggda onboarding-verktyg har blivit en viktig del av introduktionen av nyanställda, som kan logga in i sin personliga portal i god tid innan de gör sin första dag på RO-Gruppen.

– Vi tittade på olika alternativ för vår digitala onboarding men bestämde oss ganska snabbt för att använda Benify, eftersom vi redan hade våra förmåner och lönespecen där. Det blir en bra helhet. Nu lotsas medarbetarna in i My RO redan innan de börjar, vilket bidrar till mer nyfikenhet, engagemang och vi-känsla inför starten hos oss, förklarar Josephine Haglund.

3 fördelar med digital onboarding hos RO-Gruppen:

  • 1Mindre pappersarbete

    Tidigare skickades en pärm hem till nyanställda efter avtalsskrivning, med information och policys att läsa och skriva under. Nu kan de istället ta del av allt i appen och signera digitalt.
  • 2Smidigare start

    Nyanställda kan beställa utrustning och ange storlek för arbetskläder i god tid före första arbetsdagen så att ett komplett välkomstpaket finns förberett när det är dags att börja.
  • 3Enklare inlärning

    Som nykomling är det mycket att ta in. I portalen finns instruktionsvideor och e-learnings för olika arbetsmoment. Det är enkelt att gå tillbaka och titta igen om man behöver repetition.

En modern byggare

– Vi vill vara den moderna byggaren. För oss på HR innebär det att erbjuda den digitala upplevelse som folk förväntar sig idag, speciellt de som är lite yngre. Det ska gå snabbt, smidigt, och det ska finnas i telefonen. - Josephine Haglund, HR-specialist, RO-Gruppen.