Newsec

För att stärka företagets position som en attraktiv arbetsgivare vände sig Nordens ledande fastighetsförvaltare Newsec till Benify. Samarbetet ledde till att förbättra organisationens utbud samt medarbetarnas kunskap om sina förmåner.
Newsec

Som Nordens största fastighetsförvaltare med över 2000 medarbetare, varav 400 i Sverige, vet Newsec att det är medarbetarna som är nyckeln till företagets framgång.

– Genom att sätta våra medarbetare först vill vi försäkra oss om en stark laganda som ger ett genuint engagemang för våra kunder. Vi tror att om vi kan skapa en kultur där alla medarbetare känner sig uppskattade och värdefulla så kommer det märkas på resultatet som vi levererar till våra kunder, säger Preben Moll, teamlead för HR på Newsec.

Personalförmåner spelar en viktig roll för en positiv medarbetarupplevelse. När Newsec skulle välja en medarbetarplattform som kunde lyfta fram och paketera bolagets personalförmåner valde de Benify baserat på företagets omfattande erfarenhet av skräddarsydda lösningar för olika branscher både lokalt och globalt.

Tidigare låg Newsecs personalförmåner på flera olika ställen vilket var svåröverskådligt för medarbetarna. I portalen Newsec Benefits samlas nu alla olika förmåner på ett och samma ställe, något som även har minskat det administrativa arbetet på flera håll i organisationen – inte minst för personalavdelningen.

– Vi ser fram emot att utveckla och utnyttja möjligheterna i den nya plattformen framöver. Just nu arbetar vi till exempel med att implementera ”Min kompensation” där den enskilda medarbetaren genom portalen kan få överblick över sitt samlade ersättningspaket inklusive lön och olika personalförmåner. Därutöver ser vi även många möjligheter att kunna flytta över mycket av vår personalinformation till portalen, säger Preben Moll.

4 områden där administrationen drastiskt har minskat:

 • 1IT-avdelningens arbete

  Med hjälp av automatisering och integrering av externa mjukvaruprogram minimerar plattformen många manuella processer.
 • 2Utlämning och hantering av telefoner

  På plattformen sköts bland annat administreringen av jobbtelefoner och internetabonnemang, både vid öppning av nytt konto, avslut av befintligt konto, byte av mobiltelefon samt användarsupport.
 • 3Massage och pendlarkort

  Medarbetarna kan beställa sina pendlarkort direkt i förmånsportalen med bara några enkla klick.
 • 4Förmånshantering

  Tidigare hanterade personalavdelningen förmånerna individuellt för varje medarbetare, vilket var både tidskrävande och ineffektivt. Med den nya plattformen hanteras nu mycket av förmånsadministrationen istället automatiskt eller av medarbetarna själva.

“Hur viktigt var det för Newsec att skapa större medvetenhet kring ert förmånspaket?”

– För oss är det jätteviktigt att lyckas med att synliggöra Newsec som en intressant och attraktiv arbetsplats. Attraktiva personalförmåner är en central del av vårt arbete med att behålla och locka duktiga medarbetare, säger Preben Moll, teamlead för HR på Newsec.