IFS

IFS rankades som en av Sveriges tio bästa arbetsgivare, men upptäckte att medarbetarna inte kände till sina förmåner fullt ut. För att öka användningen och uppskattning tog de hjälp av Benify.
IFS

Som IT-bolag verksamt i mer än 60 länder måste IFS kunna attrahera och behålla just den högutbildade personal som det råder hårdast konkurrens om. Det här kräver ett attraktivt förmånsutbud – och att medarbetarna känner till det.

I Great Place to Work®s årliga arbetsplatsrankning placerade sig IFS bland de tio bästa. Ändå upplevde inte medarbetarna sina förmåner som unika eller speciella jämfört med andra arbetsgivares – trots att IFS hade investerat i ett konkurrenskraftigt förmånspaket.
– När vi ville öka både användandet och uppskattandet av våra förmåner vände vi oss till Benify, säger Charlotta Lilieblad, chef för HR Service Center på IFS.

IFS lanserade en portal från Benify, vilket gav resultat direkt.

– Med Benify ökade förmånsuppskattningen 71% utan att vi förändrade en enda förmån. Det enda vi gjorde var att kommunicera och förpacka allt bättre. Även användningsgraden har ökat, och det är idag 40% fler som använder sitt friskvårdsbidrag.

Idag använder IFS Benify på alla marknader där det är möjligt. Det gör att IFS slipper skapa och underhålla egna system internt, samtidigt som HR-administrationen minskar.

  • 1Ökad förmånsuppskattning

    utan att behöva lägga till eller förändra själva förmånerna ökade uppskattningen av förmånsutbudet med otroliga 71%.
  • 2Ökad användning av friskvårdsbidraget

    Nyttjandet av friskvårdsbidraget ökade med hela 40% efter implementeringen av Benifys portal.
  • 3Minskad administration

    Istället för 447 kvitton om året behövde HR bara hantera 12 fakturor, vilket frigjorde välbehövliga resurser internt.

En internationell satsning

– Först använde vi en leverantör i Danmark och började bygga ett eget system i Norge men när Benify blev internationellt bytte vi till Benify på alla våra marknader där Benify finns, säger Charlotta Lilieblad på IFS.