Arbetsförmedlingen

Att hantera personalförmåner i en myndighet med tusentals anställda över hela landet är en enorm administrativ utmaning. För att lyckas med digitaliseringen tog Arbetsförmedlingen hjälp av Benify
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen insåg att de skulle kunna spara stora mängder tid genom att digitalisera processerna kring till exempel löneväxling och kvittohantering. Tillsammans med Benify lanserade de medarbetarportalen Måna för att frigöra resurser för mer kvalitativa och värdeskapande uppgifter

– Digitalisering handlar om mycket mer än att bara flytta formulär från papper till dator. Det handlar om att förändra processflöden, förklarar Ingemar Hermansson, produktområdesansvarig på Arbetsförmedlingen.

Förutom de förväntade tidsbesparingarna innebar den nya portalen att man kunde erbjuda nya typer av förmåner som hade varit omöjliga annars.

– För dem som varit i behov av fertilitetsbehandlingar eller ögonlaser har det varit otroligt uppskattat, berättar Ingemar.

Tre tips för offentliga arbetsgivare som vill bli mer digitala:

  • 1Gör en förstudie

    Inventera era befintliga processer för att hitta de största administrativa tidstjuvarna kring HR och förmånshantering i just er organisation.
  • 2Få med ledningen

    Tidstjuvar är kostsammare ju större organisationen är. Visa ledningen vilka besparingar som finns att göra så att de förstår att en digital lösning är en investering – inte en kostnad.
  • 3Välj rätt leverantör

    Förkorta startsträckan genom att välja en aktör med erfarenhet från offentlig sektor, och som är stor nog att tillhandahålla support vid behov.

En portal som månar om de anställda

– I Måna tar man del av sådant man mår bra av, och man gör det när det passar en själv eftersom portalen alltid finns tillgänglig, säger Ingemar.