Nå fram med riktade budskap

Benify hjälper dig att engagera varje enskild individ med rätt budskap i rätt kanal. Det gör att dina investeringar i medarbetarna verkligen ger resultat.
Video: kommunikationsverktyget

Vanliga frågor om riktad kommunikation

Varför är internkommunikationen så viktig?

Det finns förstås flera skäl till detta. Att nå ut med värderingar och policys skapar sammanhållning i organisationen och ökar identifikationen med arbetsgivarvarumärket, vilket ger nöjdare och mer lojala medarbetare. Investeringar i personalförmåner som friskvårdsbidrag och försäkringar riskerar också att vara bortkastade om kommunikationen inte fungerar. I slutändan är det inte förmånerna du erbjuder som räknas, utan dem som medarbetarna känner till.

Läs mer

Vad innebär det att kommunikationen är riktad?

Det innebär dels att budskapets innehåll anpassas efter den målgrupp du vill nå, men också att det bara skickas till den eller de som berörs. Med hjälp av olika filter kan mejlet, pushnotisen eller meddelandet skickas till t.ex. alla med tillgång till en viss förmån, alla i en viss ålderskategori, alla som jobbar i en viss region – ner till enskilda individer.

Läs mer

Vilka kanaler använder Benify för att kommunicera med kundernas medarbetare?

Via Benifys portal kan man skicka mejl, pushnotiser till mobil eller skapa meddelanden som visas när medarbetaren loggar in i sin personliga portal. Som arbetsgivare väljer du själv om du vill skapa egna utskick som administratör i portalen, eller om du vill överlåta detta till Benifys kommunikationsteam.

Läs mer