Datacenter & fysisk säkerhet

Datacenter & fysisk säkerhet

Säkerhet på arbetsplatsen
Alla Benifys kontor skyddas av åtkomstkontroller, liksom säkerhets- och brandlarm.
Säkerheten vid Benifys fysiska lokaler hanteras enligt Benifys policys för fysisk säkerhet och arbetsplatssäkerhet.   

Datacenter
Benifys datacenter har en hög fysisk säkerhetsnivå som omfattar säkerhetskontroller såsom:
• strikt fysisk säkerhetskontroll
• åtkomstloggar
• särskilda låsta serverskåp
• säkerhetslarm
• brandlarm och -prevention
• system och larm för klimatkontroll
• reservströmkälla
• avbrottsfri strömförsörjning
• åskskydd
• redundanta nätverk
• videoövervakning, CCTV

Geografisk redundans
Våra datacenter är förlagda på olika fysiska platser för att uppnå georedundans. Våra primära datacenter behandlar och lagrar produktionsdata. Vårt sekundära datacenter fungerar som central för informationsbackup och -återställning.

Kvalitetskontroll av datacenter

Godkända enligt ISO27001 och/eller ISAE:s kvalitetsrapporter.