Global lösning

Video: Global Dashboard

Upptäck vår globala lösning

Benify erbjuder lösningar särskilt anpassade för multinationella företag med medarbetare placerade i olika delar av världen. Här ingår till exempel en Global Intelligence Dashboard som visar personal- och förmånsinformation från hela organisationen – överskådligt samlad på ett och samma ställe. Därmed kan du fatta strategiska beslut utifrån smart och aktuell data som går att agera på direkt.