Benify

Därför behöver framtidens världsekonomi sätta medarbetaren i centrum

Postad 2018.03.07

Nöjda medarbetare och goda affärsresultat går hand i hand.

Det är ingen hemlighet.

Det kan dock vara svårt att mäta den exakta effekten av sambandet.

Resultat mäts traditionellt sett i parametrar med hög precision, såsom vinst och förlust. Vill man ta reda på hur nöjda medarbetarna är behövs mjukare kvalitativa värden som relationer, lycka och personlig utveckling.

Idag finns oändliga mängder data att tillgå, och moderna arbetsgivare använder innovativa metoder för att korrelera och kvantifiera båda varianterna. Effekten syns i företagens resultat.

Vi kan använda Volvo som exempel för att ta reda på varför. Som ett av Nordens bäst presterande bolag rankades Volvo nyligen också som det attraktivaste arbetsgivarvarumärket bland ingenjörer och ingenjörsstudenter i Sverige (Universum, 2017). Det är knappast förvånande att ett affärsmässigt starkt företag som Volvo även ligger i framkant när det gäller medarbetarfokus. Det märks på deras starka kultur inom utveckling, interna karriärmöjligheter, CSR med mera.

Att göra detaljerade analyser av de mjukare, mänskliga värdena på arbetsplatsen är förstås inget nytt. Men den senare tidens stora samhällsförändringar – ekonomiskt, politiskt och teknologiskt – har gjort att tiden återigen är mogen för att fokusera på hur mänskliga faktorer kan ge bättre affärsresultat.

Rapporten State of the Global Workplace från Gallup visade nyligen med all önskvärd tydlighet hur avgörande de här frågorna har blivit för dagens globala arbetsgivare. Där avslöjades att hela 85 % av medarbetare världen över inte är engagerade, eller till och med aktivt oengagerade, i sina arbeten. Det innebär alltså att bara 15 % av den globala arbetskraften är aktiv engagerad – emotionellt, psykologiskt eller professionellt – i sitt jobb. Den som tror att problemet är större i utvecklingsländer har fel: i Västeuropa är andelen engagerade medarbetare så låg som 10 %.

De goda nyheterna är att medarbetarengagemang är på väg att betraktas som en potentiell konkurrensfördel i egen rätt.

För att förstå bakgrunden till detta behövs en kort summering av världsläget.

Det globala BNP-genomsnittet ligger just nu kring 3 % – en historiskt låg nivå. Arbetslöshet, politisk turbulens, migration, gigekonomi och ny teknik är bara några faktorer som har fått arbetsgivare att behöva hitta nya vägar för att skapa den stabila tillväxt som krävs av moderna företag.

Det är mot den bakgrunden som ett medarbetarcentrerat synsätt har vunnit mark hos världens ledande arbetsgivare.

Det här syns också i Gallups studie: ”Arbetsgivare som fokuserar på att ersätta förlegade ledarskapsprocesser med nya som stärker arbetsplatsens kultur och främjar engagemang kan öka sin andel av engagerade medarbetare avsevärt.”

Stora förändringar är alltså på gång: processdrivna jobb är på väg ut, medan omsorg och utveckling av medarbetarna är på väg in.

“Företag som baserar sina resultatstyrningssystem på grundläggande mänskliga behov av psykologiskt engagemang, som positiva arbetsrelationer, regelbunden uppskattning, löpande feedback på prestation och möjligheter till personlig utveckling, kommer att få ut mest av sina medarbetare.”

Utgångspunkten är att en engagerad medarbetare arbetar hårdare, gör färre misstag och hanterar utmaningar med en energi som kan omvandlas till produktivitet och lönsamhet för alla – kollegor, kunder och aktieägare. En missnöjd, omotiverad och oengagerad medarbetare har rakt motsatt effekt. De här mänskliga faktorerna kan tyckas abstrakta, men har ändå en avgörande betydelse för ett företags framgång.

Det här innebär förstås att HR:s roll kommer att bli ännu viktigare framöver.

Medarbetarnas beteende håller på att förändras. För tio år sedan handlade HR om lönekalkyler och rekrytering. Dagens HR-team förväntas agera som en intern marknadsavdelning. Det enda sättet för moderna HR-experter att nå fram med sitt strategiska budskap (särskilt med dagens höga tröskel för engagemang) är att erbjuda en kundupplevelse som tar vara på möjligheterna med big data och riktad kommunikation som finns idag.

Sociala medier och e-handelsplattformar, som Facebook och Netflix, leder utvecklingen. Arbetsgivare har minst lika stora möjligheter att dra nytta av digitala kanaler.

Det här är förstås kärnan i Benifys affärsmodell. Vi förser några av världens ledande företag med plattformslösningar för medarbetare. De senaste åren har vi sett en markant ökning av organisk trafik till våra kunders medarbetarplattformar (till hela 99 %). Genom att öka engagemanget med hjälp av skräddarsydda förmånspaket (inom till exempel ekonomisk trygghet, hälsa och life balance) når våra kunder ut med sitt grundläggande strategiska budskap mycket mer effektivt.

Vi ser också den högst påtagliga effekten detta har på våra kunders verksamhet – i form av ökad produktivitet, minskad frånvaro och avsevärt lägre personalomsättning.

Att sätta medarbetaren i centrum har gått från lyx till nödvändighet för dagens ledande arbetsgivare.

I vår senaste e-bok delar vi med oss av de viktigaste lärdomarna vi har samlat från vårt arbete med några av världens största arbetsgivare. Använd kunskapen för att engagera dina egna medarbetare – ladda ner e-boken här redan idag.

 

Chris Wakely is Executive Vice President of Global at Benify

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på våra hemsidor. Genom att fortsätta använda hemsidan utan att ändra inställningar på din webbläsare går du med på att ta emot cookies. Läs mer

Stäng