TUI

TUI Nordic ville arbeta mer proaktivt för att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Med Benifys hjälp kan de nu erbjuda en stor valfrihet av förmåner utan ökad administration.
TUI

Samarbetet med Benify gav TUI Nordic ett verktyg som dels avlastade HR-avdelningen med hjälp av automatiseringar, och dels kunde användas i TUI Nordics strategiska HR-arbete för att bli en av Nordens mest attraktiva arbetsgivare.

Innan Benifys portal implementerades kretsade HR-avdelningens vardag mycket kring relativt enkla frågor från medarbetarna, vilket gjorde att man inte hade tid att utveckla det strategiska HR-arbetet. TUI Nordic letade därför efter en samarbetspartner som kunde erbjuda ett konkret verktyg för att skapa en bättre arbetsvardag för medarbetare och chefer.

– När vi blev kunder kunde jag inte ana vilken central del det skulle bli i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Ingen skulle säga ’one size fits all’ när det gäller kunder. Vi insåg att samma sak gäller våra medarbetare eftersom olika livssituationer skapar olika önskemål om förmåner, säger Björn Holmén på TUI Nordic.

  • 1Färre frågor från medarbetarna

    Implementeringen av Benify gjorde att de inkommande frågorna till TUI Nordics HR-avdelning minskade med 65%.
  • 2Hög engagemangskvot

    Medarbetarna motiverades att logga in i den nya portalen med personliga utskick, vilket ledde till en engagemangskvot på 9 av 10 utifrån användargrad.
  • 3Snabbt intjänad investering

    Tack vare portalens automatisering av processer och Benifys fria support till alla medarbetare blev payback-tiden för investeringen endast tolv månader.

Effektivitet och engagemang

– Enligt mig erbjuder Benify ett system för engagemang. Systemet effektiviserar vår verksamhet samtidigt som det skickar ett tydligt signalvärde till medarbetarna att TUI Nordic är en arbetsgivare som bryr sig om medarbetarna, säger Björn Holmén.