Klippans kommun

Klippans kommun ville marknadsföra sig som en attraktivare arbetsgivare för att få fler av kommunens invånare att vilja jobba för sin hemkommun, istället för att pendla till större kommuner runtomkring.
Klippans kommun

Den skräddarsydda portalen Förmånsklippan blev snart en succé för såväl HR-avdelningen som kommunens medarbetare. Administrationen kring förmåner minskade, samtidigt som det attraktiva utbudet gav kommunens arbetsgivarvarumärke ett rejält lyft.

Kommunen är den enskilt största arbetsgivaren i Klippan, men med flera större kommuner inom pendlingsavstånd har det inte alltid varit lätt att konkurrera om de bästa medarbetarna. HR-chefen Stefan Christiansson hade tidigare varit med och lanserat en förmånsportal från Benify för Helsingborgs stad.

– Att kunna erbjuda riktigt bra förmåner såg jag som ett bra sätt att konkurrera med andra arbetsgivare, säger Stefan Christiansson om beslutet att investera i en Benify-portal även för Klippans kommun.

Förutom friskvård och personalrabatter erbjöds medarbetarna att löneväxla till extra pensionsinsättningar. För att kunna öka värdet ytterligare fick de också tillgång till oberoende pensionsrådgivning via Benifys systerbolag Lifeplan.

– Pensionen har alltid varit min hjärtefråga. Jag tycker att alla ska ha tillgång till en bra och rättvis pension, oavsett lönenivå, säger Stefan Christiansson.

 

  • 1Flexibilitet för medarbetarna

    Eftersom medarbetarna kan logga in i Förmånsklippan från mobilen kan de hantera sina förmåner när de själva vill, utan att ha tillgång till dator.
  • 2Minskad HR-administration

    Den omfattande hanteringen av friskvårdskvitton försvann helt, samtidigt som informativa utskick från Benify minskade antalet frågor från medarbetarna
  • 3Populära julklappar

    Pensionen i all ära – att själv kunna välja sin julklapp och bekvämt beställa den via portalen blev den mest uppskattade förmånen i Klippans kommun.

Ett attraktivt erbjudande

– Att kunna visa upp vår förmånsportal är en given faktor när vi rekryterar nya medarbetare, säger HR-chef Stefan Christiansson