Bertling

Bertling ville samla sina förmåner på ett ställe och öka medarbetarnas kunskap om allt de har tillgång till via sin anställning. Ökat nyttjande av friskvårdsbidraget blev bara en av de positiva effekterna.
Bertling

Konkurrensen om kvalificerade speditörer är hård. För logistikföretaget Bertling i Göteborg är det därför viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Med en skräddarsydd portal från Benify blir förmånerna synliga för både befintliga och potentiella medarbetare.

– Vi ville samla alla förmåner på ett och samma ställe, och kunna visa upp den totala ersättningen för varje anställd. Vi ger väldigt mycket mer än bara lön till våra anställda, och vill förstås att de förstår hela värdet, säger Malin Andersson, operativt ansvarig på Bertling.

En tydlig effekt efter att Benify-portalen lanserades var att fler än tidigare började nyttja sitt friskvårdsbidrag. I portalen kan de anställda välja mellan en mängd olika leverantörer och beställa friskvårdstjänster direkt online. Kostnaden dras från friskvårdsbidraget, utan att de behöver krångla med kvitton. Väljer de en leverantör som inte finns med i portalen kan de registrera sitt kvitto i efterhand och få ersättning för sitt utlägg på nästkommande lön.

– Under 2018 använde 83% av våra anställda sitt friskvårdsbidrag, vilket är ovanligt högt jämfört med andra arbetsgivare. Det tycker vi såklart är jättekul, säger Malin Andersson.

Tre tips för en stark och hälsosam företagskultur:

  • 1Ge möjlighet att träna

    Förutom friskvårdsbidraget erbjuder Bertling sina medarbetare extra träningstid runt lunchen två dagar i veckan.
  • 2Satsa på lokalerna

    Bertlings kontor ligger i ett industriområde, men när besökare kliver in genom dörrarna uppstår en wow-effekt över de fina lokalerna.
  • 3Gemensamma aktiviteter

    Från årlig kick-off och inspirerande gästföreläsare till grillning på lunchen och rundor kring pingisbordet: gemensamma aktiviteter stärker teamkänslan på Bertling.

Förmåner värda att visa upp

– När jag träffar potentiella jobbkandidater i intervjuer berättar jag alltid att vi har en Benify-portal. Det är viktigt att kandidaten förstår vilka förmåner vi erbjuder och vilken hög nivå vi ligger på som arbetsgivare, säger Malin Andersson.