AstraZeneca

Efter att ha genomfört en medarbetarundersökning upptäckte AstraZeneca att medarbetarna inte var nöjda med sina anställningsförmåner. Det blev startskottet för ett informationslyft med hjälp av Benify.
Astra Zeneca

Innan portalen från Benify implementerades kände endast 8% av AstraZenecas medarbetare till sin totala ersättning. Bara två månader senare var andelen betydligt högre.

Lösningen handlade om att synliggöra förmånerna med hjälp av lättillgänglig och relevant information för varje enskild medarbetare. Detta gällde inte minst pensionen – en förmån som var kostsam och tidskrävande för HR, men var svår att skapa engagemang och uppskattning för hos medarbetarna.

– Folk är inte intresserade av att veta precis allt om pensionen, de vill veta vad som gäller
just dem, säger Ulf Holmgren, Regional Benefits Lead på AstraZeneca.

Den populäraste förmånen bland AstraZenecas medarbetare är en flexibel bonus, som hanteras och nyttjas via portalen:

– Våra medarbetare väljer själva vad de vill göra med sin bonus. De kan exempelvis köpa mer semester, lägga pengarna på pensionen – eller ta ut bonusen i pengar, berättar Ulf Holmgren.

  • 1Ökad kunskap

    När portalen från Benify lanserades ökade andelen medarbetare som kände till sin totala ersättning från 8% till 31% på två månader. Samtidigt minskade frågorna till HR.
  • 2Hög engagemangskvot

    Hela 99% av medarbetarna loggar in i portalen 2 gånger i månaden för att t.ex. läsa sin digitala lönespecifikation eller ta del av sin flexibla bonus.
  • 3Nöjda medarbetare

    I 2017 års upplaga av Benifys årliga undersökning Förmånskollen var AstraZenecas medarbetare bland de nöjdaste i landet med sina personalförmåner.

Konkurrerar med mer än lönen

– Om vi endast kan erbjuda eller visa nettolönen har vi ingen chans i England eller USA. Men om vi kan visa att pensionen är skyhög med vad du haft tidigare, då konkurrerar vi verkligen mot andra arbetsgivare, säger Ulf Holmgren.